DE MOORDENAARS VAN DE ETA VERTEGENWOORDIGEN SLECHTS 8% VAN DE BASKEN OF 0,4% VAN DE GEHELE SPAANSE BEVOLKING

DE SCHOFTEN EN DE METHODEN

Dit zijn de namen en gezichten van de "politici" die in het Parlement zitten en de aanslagen van de ETA nooit veroordelen. Dit zijn de "personen" die alleen zeggen dat ze "het betreuren" wanneer de ETA iemand vermoordt, maar die beweren dat de verantwoordelijken voor de dood degenen zijn die afwijken van de nationalistische Baskische gedachte. Dit zijn de "personen" die een salaris ontvangen dat betaald wordt door dezelfde mensen die door de ETA worden vermoord. Dit zijn de "personen" die niet kunnen accepteren dat er in Baskenland mensen wonen die niet Baskisch nationalist zijn. Dit zijn de "personen" die het geweld en de moorden met hun zwijgen aanmoedigen. Dit zijn de "personen" die door heel Spanje worden gezien als de politieke vertegenwoordigers van de lafhartige moordenaars van de ETA. Dit zijn de "personen" waarmee de Baskische Nationalistische Partij (PNV) zich heeft verbonden om te regeren tegen de helft van de Basken. En sommige van de op deze foto’s afgebeelde "personen" zijn door Justitie veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de door de ETA gepleegde moorden op onschuldige mensen.

 

Dit zijn de namen van de schoften die zich kandidaat stelden voor de Europese Verkiezingen van 1994 en 1999 teneinde dat kleine deel van het Baskische volk te vertegenwoordigen dat alleen leeft om de andersdenkenden te haten, angst in te boezemen en te vermoorden. Die fascistische en maffia-achtige onmensen proberen sinds jaar en dag de rest van de wereld te overtuigen dat hun redenen om gemeenteraadsleden van de andere politieke partijen te vermoorden alleen dienen te worden gezocht in hun verlangen naar "democratie en vrijheid". Racisme, kortzichtigheid en geweld vertegenwoordigen hun bestaansrecht, en onschuldig bloed is hun beste brandstof.

Tussen al deze namen en foto’s bevinden zich velen die lid zijn of lid zijn geweest van de ETA-moordenaarsbende.

 

 

 

 

Dit zijn de gezichten van de verdedigers van de in Muskiz (Vizcaya) heersende stellingen van de ETA. Zij hebben deze fraaie foto’s zelf laten maken om ze op pamfletten te plaatsen teneinde al het "goede" van hun fascistische ideeŽn uit te leggen. Ze hebben veel foto’s van zichzelf laten maken tot het hen gelukt was om er op deze foto’s als normale en aardige personen uit te zien, hoewel ongetwijfeld de ideeŽn van de ETA-terroristen op hun duistere achtergrond voortleven, ideeŽn die zij nooit en te nimmer veroordelen, ook niet wanneer die ideŽen uitmonden in het vermoorden van onschuldige mensen, of in maandenlange afschuwelijke en onmenselijke ontvoeringen, of in afpersingen van zakenlieden uit hun eigen streek... Afpersingen die per post worden verstuurd zoals de maffia-achtige brief die hieronder afgebeeld staat en die op een schaamteloze bedreigende manier door hun vriendjes van de ETA verstuurd werd naar een man wiens vrijheid om te leven zoals de rest van de mensen leven zij hem hebben ontnomen.

 

 

Hierboven ziet u een van de honderden brieven die de maffia-achtige ETA-terroristen aan ondernemers uit Baskenland sturen om geld te incasseren.

Het wordt in het euskera (Baskisch) opgesteld maar wordt aan het einde van de brief vertaald naar een samenvatting in het Spaans opdat het slachtoffer geen enkel twijfel zal hebben over wat ze hem zullen aandoen indien hij de maffia-achtige canon weigert te betalen.

De lafhartige moordenaars die deze brieven versturen zijn de maten van de boven op deze pagina afgebeelden schoften van Euskal Herritarrok.

Heel Spanje (en de geciviliseerde wereld ook) weet dat de ETA en Euskal Herritarrok een en dezelfde zijn, en daarom vraag ik mij af: HEEFT HET ENIG NUT DAT DIT UITSCHOT DE BASKISCHE ONDERNEMERS MET DE DOOD BEDREIGT TENEINDE GELD VAN HEN TE INCASSEREN? TOT WANNEER ZULLEN WIJ DIT UITSCHOT TOESTAAN OM VANAF HUN PARLEMENTSZETELS EEN LOOPJE TE NEMEN MET DE DEMOCRATIE?

VERTALING VAN DE AFPERSINGSBRIEF

"[XXXXX] Daar wij uw kennisniveau van het euskara niet kennen, en daar wij problemen voorzien op het moment dat u deze brief zou willen laten vertalen, hebben wij voor u de inhoud in het Spaans samengevat. "Nadat [XXXXX] jaar verstreken zijn sinds u van de ETA het verzoek tot financiŽle bijdrage hebt ontvangen, en zonder dat u enige moeite hebt ondernomen om genoemde schuld af te lossen, geven wij u deze allerlaatste waarschuwing om het bedrag van [XXXXXXX] pesetas binnen ťťn maand te betalen. Mocht u niet tot betaling overgaan dan zult u (en uw bezittingen) automatisch een potentieel doelwit worden van de ETA. Hetzelfde zal u overkomen als u zich tot de politie wendt."

Nacis-nl.jpg (15793 bytes)


http://www.interbook.net/personal/angelberto/

angelberto@interbook.net

Encabezado-nl.gif